طرح موضوعی

 • داستان‌وارسازی پداگوژی

  چه طور می‌توانیم با به‌روز کردن خودمان معلم سرآمدی شویم ؟

  وقتی از کودکان می‌پرسند در آینده می‌خواهید چه شغلی داشته باشید، برایتان چند شغل را نام می‌برند که معلمی هم یکی از آن‌هاست.

  معلمی، شغل انبیاست. این شغل، شغلی انسان‌ساز و تنها به تعلیم خلاصه نمی‌شود، بلکه تمام جوانب شخصی و روحی دانش‌آموزان را در بر می‌گیرد و به رشد و پرورش آنها می‌پردازد. معلم موفق، معلمی است که همواره در حال یادگیری است و پیوسته تلاش می‌کند تا بر محتوا و موضوعی که می‌خواهد تدریس کند، تسلط کامل داشته باشد، از روش‌ تدریس‌‌های متنوع و خلاق در کارش استفاده می‌کند و کلاسی پویا و دانش آموز محور دارد.


  برای آنکه این این خلاقیت و تنوع را در اختیار شما قرار دهیم، آموزش‌هایی در قالب "وبینارهای سرآمدشو" به صورت ماهانه برگزار می‌شود. این وبینارها محلی برای به‌روزرسانی معلمان، به ویژه «معلمان ابتدایی» است تا بر میزان تاثیرگذاری آنها در امر آموزش بیفزاید. با توجه به اهميت آموزش معلمان تا سطوح حرفه‌ای، کمک به به‌روز‌رسانی دانش معلمان، عمق بخشيدن به درک آن‌ها و افزایش مهارت‌هايشان بر آینده کشور تاثیرگذار خواهد بود.

  به‌روز‌ کردن معلمان در سرآمدشو با محتوا و ابزارهایی که توسط اساتید برجسته انتخاب شده‌اند، انجام می‌شود و از این طریق گام موثری در رشد و پیش‌برد توانمندی‌های آموزشی آنها برداشته می‌شود.


  اهدافی که سرآمدشو به دنبال رسیدن به آن‌هاست:

  • به‌‌‌روز‌رسانی معلمان در ابعاد مختلف تربیتی و آموزشی
  • توليد معلم فکور
  • به‌سازی حوزه‌ی آموزش
  • افزایش خلاقیت معلمان
  • بالابردن حوزه تاثیرگذاری آنها در امر آموزش
  • رسیدن معلمان به نقش ارزنده و شامخ خود در امر آموزش
  • شبکه سازی معلمان دغدغه‌مند

  داستان بخشی از زندگی ماست و اما تاثیر معلمان در داستان‌ سازی و قصه سرایی برای کودکان

  داستان بخشی از زندگی ماست ولی تاثیر معلمان در داستان سازی و قصه سرایی برای کودکان چگونه است؟معلمان به عنوان پایه گذاران اندیشه‌های علمی، مبلغان ارزش‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی به کودکان ما می‌باشند و حرف اول را در تربیت منابع انسانی می‌زنند به طوری که هیچ حرفه‌ای همچون شغل معلمی تاثیر به سزایی بر جوامع ندارد. طرفداران و مبلغان تحول و توسعه در جوامع باید بیش از هر کس حامیان واقعی معلمان باشند و سیاست‌گذاران آموزش و پرورش با در نظر گرفتن حقوق و مزایای شغلی ویژه برای معلمان مدارس و دارا بودن مدرک تحصیلی و تخصص و تعهد مورد نظر، دغدغه‌های زندگی را برای آنان کاهش دهند تا بتوانند بر کارهایشان متمرکز باشند. 

  و اما قسمت دوم وبینار چهارم سرآمدشو داستان‌وار‌سازی آموزش و ضرورت آن برای معلمان

  منشاء تاریخ بشر و اولین گذار از دانش، از طریق گفتن داستان ها بود. قصه گویی برای قرن ها منبع اصلی سرگرمی و بهانه ای برای برگزاری اجتماعات جمعی و مناسبت های خاص بود.

  اهمیت داستان گویی و موفقیت و بازدهی داستان ها برای به اشتراک گذاشتن تاریخچه و یادگیری افراد، به این دلیل که مغز اطلاعات بیشتری را در قالب داستان ذخیره می کند، قابل اثبات است. کارکرد مغزهای ما بر اساس الگوها (روابط مکرر) و به تبع خاطرات و رویدادهای متوالیست. چنین سیستمی، تفسیر جهان را تسهیل کرده و تبیین می کند که ما همه اطلاعات جدید و انتخاب هایمان را با استفاده از تجارب و دانش قبلی خود، به عنوان عامل احساس، ادراک می کنیم.

  در قسمت اول وبینار داستان‌وار‌سازی پداگوژی به تعریف پداگوژی و هم‌چنین سرفصل‌های زیر پرداختیم.

  • ضرورت داستان‌وارسازی پداگوژی
  •  پژوهش‌های صورت‌گرفته در زمینه داستان‌وار‌سازی پداگوژی
  •  ابعاد و الزامات داستان‌وارسازی پداگوژی
  •  مرور تجربیات در حوزه داستان‌وار‌سازی پداگوژی  

  در نقطه‌ی اوج موضوع؛قسمت دوم وبینار آغاز خواهد شد و قرار است در این وبینار به اصل ماجرا که داستان و نحوه‌ی استفاده از آن است بپردازیم 

  مخاطبان سرآمدشو

  • معلمان به ویژه معلمان ابتدایی 
  • دانشجو‌ها و مدیران دغدغه‌مند 

  هدف وبینار

  • به‌اشتراک‌گذاری یافته‌های حاصل از بررسی داستان‌وارسازی پداگوژی در واحد تحقیق و توسعه بنیاد سرمد
  • ایجاد زمینه آشنایی معلمان با ضرورت و تجربیات عملی انجام شده در زمینه استفاده از عنصر در طراحی آموزشی
  • شناخت منابع معتبر برای مطالعه بیشتر در حوزه داستان‌وار‌سازی پداگوژی
  • دستیابی به منابع کاربردی معرفی شده توسط مخاطبین