در صورت تمایل برای  ثبت نام در لیست ذخیره اجرای بعدی این کارگاه ها از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

لینک پیش ثبت نام