جهت آشنایی با دوره ها و ثبت نام  وارد لینک هر دوره شوید...

صراحت تمام عیار

صراحت تمام عیار

صراحت تمام عیار

✏️آنچه باید در تعامل با همکاران خود به آن توجه نماییم. 

برگرفته از کتاب  صراحت تمام عیار اثر کیم اسکات


⏰زمان برگزاری: 

جلسه اول: پنچشنبه 9 آذر ساعت 14:30 تا 18:30

جلسه دوم شنبه 25 آذر ساعت  15:30 تا 18:30


ظرفیت این دوره تکمیل شده است.


?مکان برگزاری: لواسان، کمربندی، خیابان سادات، انتهای سادات، مدرسه سرمد

https://www.google.com/maps?q=35.816493,51.628144&ll=35.816493,51.628144&z=16

توضیحات مدرس دوره: