نکات طلایی ریاضی - دوره ی دوم دبستان

نکات طلایی ریاضی - دوره ی دوم دبستان

زمان برگزاری: پنجشنبه ها : 13 و 20 مرداد ماه - ساعت 14 الی 19

🏫مکان برگزاری: اندرزگو، میدان صالحی، خیابان چیذری، کوچه عدالت، پلاک ۴ - مدرسه ی دخترانه ی سرمد

https://goo.gl/maps/zAF738p5rc73j4eX8

💰 هزینه ی ثبت نام در دوره: 304 هزار  تومان

☎️ برای ثبت نام در این دوره با شماره های 22784868 - 22784867 (بنیاد سرمد) تماس بگیرید.

توضیحات دکتر داودی (مدرس دوره) در مورد دوره ی نکات طلایی دوره دوم

:


یادگیری بی انتهاست ...
آکادمی سرمد


پرورش مهارت پرسشگری هدفمند در دانش آموزان

پرورش مهارت پرسشگری هدفمند در دانش آموزان

زمان برگزاری:دوشنبه 24 و چهارشنبه 26 مرداد ماه - ساعت 16الی 18

🏫مکان برگزاری: اندرزگو، میدان صالحی، خیابان چیذری، کوچه عدالت، پلاک ۴ - مدرسه ی دخترانه ی سرمد

https://goo.gl/maps/zAF738p5rc73j4eX8

💰 هزینه ی ثبت نام در دوره: 310 هزار  تومان

☎️ برای ثبت نام در این دوره با شماره های 22784868 - 22784867 (بنیاد سرمد) تماس بگیرید.

توضیحات سرکار خانم رستگار (مدرس دوره) در مورد این دوره:

یادگیری بی انتهاست ...
آکادمی سرمد

نکات طلایی ریاضی - دوره ی اول دبستان

نکات طلایی ریاضی - دوره ی اول دبستان

زمان برگزاری: پنجشنبه ها : 13 و 20 مرداد ماه - ساعت 14 الی 19

🏫مکان برگزاری: اندرزگو، میدان صالحی، خیابان چیذری، کوچه عدالت، پلاک ۴ - مدرسه ی دخترانه ی سرمد

https://goo.gl/maps/zAF738p5rc73j4eX8

💰 هزینه ی ثبت نام در دوره: 304 هزار  تومان

☎️ برای ثبت نام در این دوره با شماره های 22784868 - 22784867 (بنیاد سرمد) تماس بگیرید.

توضیحات دکتر داودی (مدرس دوره) در مورد دوره ی نکات طلایی:

 

یادگیری بی انتهاست ...
آکادمی سرمد